Bảng size áo cổ tròn

Bảng size áo cổ trụ

Lưu ÝNếu bạn là người có bụng nên chọn to hơn 1 size để thoải mái khi vận động.

Bảng Màu Áo